Δήμος Εορδαίας

Ο Δήμος Εορδαίας δημοσίευσε στις 28-01-2020 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (Αρ. πρωτ. 1955/28-01-2020). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-06-2020, έπειτα από σχετική ψηφοφορία επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης ο κ. Κούσης Ιωάννης του Φιλάρετου (ΑΔΑ: ΩΨ9ΦΩΡ6-Ι5Ω). Δεν βρέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας με τον συμπαραστάτη του Δήμου Εορδαίας.


Με την υπ' αριθ. 49/2024 Απόφαση ο Δήμος Εορδαίας ενέκρινε το περιεχόμενο της προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 6Θ7ΧΩΡ6-ΖΩΡ), με τη σχετική προκήρυξη να δημοσιεύεται στις 19-04-2024 (ΑΔΑ: 6Ε6ΜΩΡ6-Γ9Κ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-05-2024 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτρια η κ. Ειρήνη Τσάγια του Δημητρίου (ΑΔΑ: 69ΘΞΩΡ6-6ΒΩ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 45.592  (Απογραφή 2011) | 
  • 42.515  (Απογραφή 2021)