Δήμος Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών δημοσίευσε προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στις 22-09-2011 (ΑΔΑ: 4Α81ΩΕΩ-Θ21). Δεν βρέθηκε σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το αποτέλεσμα αυτής της προκήρυξης.


Στις 28/12/2015 δημοσίευσε εκ νέου προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: Ω6ΤΓΩΕΩ-Α2Ο) και κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-01-2016 επέλεξε ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Ιωαννιτών τον κ. Πάνο Χρήστο (ΑΔΑ: ΨΒΦ0ΩΕΩ-Ν9Τ).


Στις 22 Ιανουαρίου 2020 προκήρυξε εκ νέου διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: Ω7ΑΑΩΕΩ-ΕΤΘ) και κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-02-2020 επέλεξε ξανά ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Ιωαννιτών τον κ. Πάνο Χρήστο του Φωτίου (ΑΔΑ: 6Ξ8ΡΩΕΩ-45Φ).


Με την υπ' αριθ. 57/2024 Απόφαση ο Δήμος Ιωαννιτών ενέκρινε την Πράξη Προκήρυξης για την επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΘ47ΩΕΩ-ΟΥΘ), με τη σχετική προκήρυξη να δημοσιεύεται στις 02-05-2024 (ΑΔΑ: 9Δ55ΩΕΩ-ΞΣΓ) και αντίστοιχη Ανακοίνωση - Πρόσκληση στις 09-05-2024 (ΑΔΑ: 98Ρ4ΩΕΩ-540). Κατά την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05-06-2024, έπειτα από μυστική ψηφοφορία επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτης ο κ. Παναγιώτης Κατσάνος του Ιωάννη (ΑΔΑ: ΡΩΛΠΩΕΩ-ΙΒΤ).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Ιωαννιτών

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 112.486  (Απογραφή 2011) | 
  • 113.978  (Απογραφή 2021)