Δήμος Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας, με την υπ' αριθ. 159/2015 Απόφαση επέλεξε ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης τον κ. Φερετζάκη Γεώργιο, Δικηγόρο, ο οποίος στη δεύτερη μυστική ψηφοφορία έλαβε την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΕΜ7ΩΕΕ-Ψ38).


Με την υπ' αριθ. 298/2019 απόφαση διαπίστωσε την παραίτηση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας κ. Φερετζάκη Γεωργίου, από 3-5-2019, ημέρα κατάθεσης αυτής στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, όπου θεωρείται ότι έγινε αυτοδικαίως αποδεκτή, κατά τα οριζόμενα εκ του Νόμου (ΑΔΑ: ΨΤΛΞΩΕΕ-ΤΔΦ).

Ο Δήμος Καλαμάτας εξέδωσε την με αριθμ. πρωτ. 48941/23-10-2019 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. Με την υπ' αριθ. 516/2019 Απόφαση επέλεξε ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Καλαμάτας τον κ. Φερετζάκη Γεώργιο, Δικηγόρο, ο οποίος στην πρώτη μυστική ψηφοφορία έλαβε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΚΩΦΩΕΕ-ΨΗ3).


Με την υπ' αριθ. πρωτ. 19763/22-02-2024 πράξη ο Δήμος Καλαμάτας καθόρισε το περιεχόμενο της προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 9ΠΚ3ΩΕΕ-ΣΒΞ), με τη σχετική προκήρυξη να δημοσιεύεται στις 26-02-2024 (ΑΔΑ: 696ΛΩΕΕ-ΥΜ6). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14-03-2024 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτρια η κ. Αθανασία Δημοπούλου του Γεωργίου, η οποία στην πρώτη μυστική ψηφοφορία έλαβε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6Ω8ΙΩΕΕ-ΘΧ3).

 

Συμπαραστάτης του Δημότη & της επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27213 60811
Διεύθυνση: Αριστομένους 28, Καλαμάτα

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Καλαμάτας

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 69.849  (Απογραφή 2011) | 
  • 72.906  (Απογραφή 2021)