Δήμος Κατερίνης

Κατόπιν προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 6ΛΧΑΩΕΤ-11Μ), το Δημοτικό Συμβούλιο της 03-03-2022 εξέλεξε Συμπαραστάτρια του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κατερίνης την κα Ελένη Αθανασιάδου (ΑΔΑ: 63ΡΝΩΕΤ-8Η8). Δεν βρέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας με τη Συμπαραστάτρια.


Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-01-2024 εγκρίθηκε το περιεχόμενο της προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (ΑΔΑ: 61ΙΤΩΕΤ-7ΒΧ). Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 2106/19-01-2024 πράξη (ΑΔΑ: 6Φ13ΩΕΤ-8ΚΞ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-01-2024 δεν κατέστη δυνατή η επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, καθώς κανείς εκ των υποψηφίων δεν έλαβε επαρκή αριθμό ψήφων (ΑΔΑ: ΨΝΨ9ΩΕΤ-ΠΙΗ).

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 4615/09-02-2024 πράξη ο Δήμος Κατερίνης επαναπροκήρυξε την επιλογή Συμπαραστάτη του δημότη (ΑΔΑ: 9Ε85ΩΕΤ-Φ34). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-02-2024 επιλέχθηκε ως συμπαραστάτης ο κ. Γιάννης Καπέτας (ΑΔΑ: Ψ0ΠΕΩΕΤ-ΨΥΗ).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 85.851  (Απογραφή 2011) | 
  • 82.892  (Απογραφή 2021)