Δήμος Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής δημοσίευσε στις 11-02-2011 Προκήρυξη την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (Αριθ. Πρωτ. 4489/11-02-2011). Στη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-02-2011 φαίνεται ότι επιλέχθηκε για τη θέση του Συμπαραστάτη ο κ. Ερελιάδης Δημήτριος (δεν βρέθηκε η σχετική απόφαση Δ.Σ., συνάγεται από ετήσιες εκθέσεις του για τα έτη 2011 και 2012).


Από ειδησεογραφικούς ιστοτόπους συνάγεται ότι ο Δήμος Κομοτηνής εκκίνησε εκ νέου τη διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη το 2015 αλλά κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε στη σχετική ψηφοφορία την απαραίτητη πλειοψηφία. Στον ιστότοπο του Δήμου Κομοτηνής καθώς και στις αναρτήσεις του στη Δι@ύγεια δεν υπάρχει καμία σχετική πληροφορία.


Ο Δήμος Κομοτηνής, με την υπ' αριθ. πρωτ. 4441/16-02-2024 πράξη, δημοσίευσε προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 91ΑΓΩΛΟ-ΘΨ7). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-02-2024 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτρια του Δημότη & της Επιχείρησης η κ. Βασιλική Καρακάση, η οποία έλαβε τα 2/3 και πλέον του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΥ5ΘΩΛΟ-4ΙΘ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 66.919  (Απογραφή 2011) | 
  • 65.243  (Απογραφή 2021)