Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-11-2014 διαπιστώθηκε αδυναμία εκλογής Συμπαραστάτη του ∆ημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου λόγω μη συμπλήρωσης της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Π29ΩΛΒ-Θ57).

Σε νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-01-2015 με θέμα την επιλογή Συμπαραστάτη, εκλέχθηκε Συμπαραστάτρια του ∆ημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου η κα. Κοντσίδου Σοφία του Αντωνίου (ΑΔΑ: Ω0ΘΡΩΛΒ-6ΝΚ).

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09-09-2020, διαπιστώθηκε αδυναμία εκλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, λόγω μη συμπλήρωσης της πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΛΜΔΩΛΒ-Ν71). Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία στις 16-09-2020 διαπιστώθηκε ξανά αδυναμία εκλογής Συμπαραστάτη για τον ίδιο λόγο (ΑΔΑ: Ψ342ΩΛΒ-ΞΙΗ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 101.753  (Απογραφή 2011) | 
  • 105.352  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.