Δήμος Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης δημοσίευσε την υπ’ αριθμ. 5.889/07-02-2011 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-02-2011 κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε τα 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (Αρ. Απόφασης 85/2011).


Ο Δήμος Κοζάνης δημοσίευσε την υπ’ αριθμ. 62195/13-10-2014 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-10-2014 κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε τα 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6Κ0ΞΩΛΠ-ΗΡΔ). Η ψηφοφορία επαναλήφθηκε στις 03-12-2014 όπου επίσης κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε τα 2/3 του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΚΚ3ΩΛΠ-ΜΞ4). Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 27-02-2015, έπειτα από τη σχετική ψηφοφορία, επέλεξε ως Συμπαραστάτρια του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης την Τσιομπάνου Αικατερίνη του Μιχαήλ (ΑΔΑ: 7ΓΥΞΩΛΠ-ΟΦΔ).


Εκ νέου προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη δημοσιεύτηκε στις 15-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΖΔΩΛΠ-4ΨΕ). Έκτοτε δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία.

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Κοζάνης

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 71.388  (Απογραφή 2011) | 
  • 67.224  (Απογραφή 2021)