Δήμος Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης δημοσίευσε την υπ’ αριθμ. 62195/13-10-2014 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-10-2014 κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε τα 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6Κ0ΞΩΛΠ-ΗΡΔ). Η ψηφοφορία επαναλήφθηκε στις 03-12-2014 όπου επίσης κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε τα 2/3 του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΚΚ3ΩΛΠ-ΜΞ4). Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 27-02-2015, έπειτα από τη σχετική ψηφοφορία, επέλεξε ως Συμπαραστάτρια του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης την Τσιομπάνου Αικατερίνη του Μιχαήλ (ΑΔΑ: 7ΓΥΞΩΛΠ-ΟΦΔ).


Εκ νέου προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη δημοσιεύτηκε στις 15-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΖΔΩΛΠ-4ΨΕ). Έκτοτε δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία.

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Κοζάνης

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 71.388  (Απογραφή 2011) | 
  • 67.224  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.