Δήμος Λαυρεωτικής

Έπειτα από την υπ’ αριθ. 579/2022 Απόφαση Προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής στις 27-07-2022 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτης ο κ. Στάμου Νικόλαος του Θεόδωρου (ΑΔΑ: ΡΗ6ΖΩΛ1-ΦΧΞ). Δεν βρέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας με τον Συμπαραστάτη.


Ο Δήμος Λαυρεωτικής, με την υπ' αριθ. 7/2024 Απόφαση, κατάρτισε την προκήρυξη επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΡΖΙΕΩΛ1-6Ψ0), η οποία δημοσιεύτηκε στις 06-02-2024 (ΑΔΑ: ΨΘ7ΥΩΛ1-ΣΙΤ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14-02-2024 επιλέχθηκε ως συμπαραστάτρια η κ. Γκίνη Ανδριάνα του Αλεξάνδρου (ΑΔΑ: Ψ5ΑΗΩΛ1-ΛΗ7).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 25.102  (Απογραφή 2011) | 
  • 25.199  (Απογραφή 2021)