Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στις 26-02-2020 αποφασίστηκε πρόταση προς τη Δημοτική Αρχή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προχωρήσει η εκλογή και να λειτουργήσει στο Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για πρώτη φορά Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΟΒΑΩΡΖ-8ΝΑ). Έκτοτε δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία.


Με την υπ' αριθ. 42/2024 Απόφαση ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου καθόρισε το ελάχιστο περιεχόμενο της προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΤ2ΜΩΡΖ-Μ6Ο), με τη σχετική προκήρυξη να δημοσιεύεται στις 04-03-2024 (ΑΔΑ: 902ΞΩΡΖ-ΣΘΔ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11-03-2024 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης ο κ. Πετρονικολός Μιχαήλ του Σπυρίδωνος (ΑΔΑ: 9ΒΤ0ΩΡΖ-ΛΕΚ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 34.416  (Απογραφή 2011) | 
  • 32.048  (Απογραφή 2021)