Δήμος Μυκόνου

Ο Δήμος Μυκόνου, με την υπ' αριθ. 1708/25-02-2020 Απόφαση προκήρυξε την έναρξη της διαδικασίας επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΩΤΓ5ΩΚΚ-374). Με την υπ' αριθ. 14403/07-09-2022 προκήρυξη κίνησε εκ νέου την έναρξη της διαδικασίας επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 6Ρ33ΩΚΚ-ΑΟΖ).

Και στις δύο περιπτώσεις δεν βρέθηκε σχετικό πρακτικό από συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή κάποια απόφαση περί επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.


Με την υπ' αριθ. πρωτ. 4329/14-03-2024 ο Δήμος Μυκόνου προκήρυξε την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 9ΘΔΛΩΚΚ-ΛΓΞ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 03-04-2024, έπειτα από μυστική ψηφοφορία επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτρια η μοναδική υποψήφια κ. Γρυπάρη Ειρήνη (ΑΔΑ: 9ΓΔΨΩΚΚ-Υ6Ν).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 10.134  (Απογραφή 2011) | 
  • 10.704  (Απογραφή 2021)