Δήμος Οινουσσών

Ο Δήμος Οινουσσών δημοσίευσε προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στις 07-02-2020 (ΑΔΑ: Ψ649ΩΞΟ-Μ34). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-02-2020 επέλεξε για τη θέση του Συμπαραστάτη την κ. Βασιλοπούλου Ευγενία του Γεωργίου (ΑΔΑ: 6ΩΠ4ΩΞΟ-ΝΧΝ). Δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο επικοινωνίας με τη Συμπαραστάτρια του Δήμου Οινουσσών.


Με την υπ' αριθ. πρωτ. 743/06-03-2024 ο Δήμος Οινουσσών προκήρυξε την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: Ρ3ΖΠΩΞΟ-ΒΓΘ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 826  (Απογραφή 2011) | 
  • 911  (Απογραφή 2021)