Δήμος Ωραιοκάστρου

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ξεκίνησε τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης το 2011. Το 2014 προκήρυξε εκ νέου τη διαδικασία επιλογής, με την πρώτη ψηφοφορία του Δ.Σ. να μην αναδεικνύει Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: 6Δ5ΖΩΗΖ-003). Ίδια κατάληξη είχαν και οι επαναληπτικές ψηφοφορίες για το ίδιο θέμα στις 04-12-2014 (ΑΔΑ: 6ΤΗ2ΩΗΖ-ΦΔ7) και στις 18-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΥΓΤΩΗΖ-5ΧΩ).


Με την υπ' αριθ. πρωτ. 13976/20-08-2020 Απόφαση ο Δήμος προκήρυξε εκ νέου τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 9Ψ21ΩΗΖ-ΒΒ5) και κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 27-08-2020 έπειτα από σχετική ψηφοφορία επιλέχθηκε Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Ωραιοκάστρου ο κ. Ατματζίδης Γεώργιος του Σάββα (ΑΔΑ: Ψ728ΩΗΖ-Δ21). Δεν βρέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας με τον Συμπαραστάτη του Δήμου Ωραιοκάστρου.


Με την υπ' αριθ. 44/2024 απόφαση ο Δήμος Ωραιοκάστρου καθόρισε τους όρους της προκήρυξης για τη θέση του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (ΑΔΑ: Ψ3Ψ8ΩΗΖ-ΡΨ2), με τη σχετική προκήρυξη να δημοσίευεται στις 29-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΟΨΠΩΗΖ-Α0Θ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-03-2024 έπειτα από μυστική ψηφοφορία επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτης του Δημότη ο κ. Κωνσταντίνος Τζίκας του Μιχαήλ (ΑΔΑ: ΨΠΕΙΩΗΖ-ΤΩΤ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 38.317  (Απογραφή 2011) | 
  • 40.004  (Απογραφή 2021)