Δήμος Πάρου

Με την υπ' αριθ. 284/2019 Απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο επέλεξε ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης τον Θεοχαρίδη Αναστάσιο του Αντωνίου, δικηγόρο Πάρου (ΑΔΑ: 6ΞΗΗΩΞΓ-7Ρ).


Με την υπ' αριθ. πρωτ. 4436/14-03-2024 πράξη ο Δήμος Πάρου προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 9Λ9ΞΩΞΓ-1ΛΔ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-04-2024, έπειτα από μυστική ψηφοφορία επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτης ο μοναδικός υποψήφιος κ. Θεοχαρίδης Αναστάσιος του Αντωνίου (ΑΔΑ: Ρ9ΗΗΩΞΓ-ΣΣΦ).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Πάρου

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 13.715  (Απογραφή 2011) | 
  • 14.520  (Απογραφή 2021)