Δήμος Περάματος

Έπειτα από σχετική προκήρυξη του Δήμου Περάματος στις 31-10-2011, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02-11-2011 δεν επέλεξε Συμπαραστάτη καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΟΧΒΩΞΔ-Μ3Λ).


Βάσει απολογισμού της λειτουργίας του θεσμού κατά την περίοδο 2015-2019 στο Δήμο Περάματος καθώς και σχετικών στοιχείων επικοινωνίας στον ιστότοπο του Δήμου, φαίνεται πως κατά το προαναφερόμενο διάστημα ο Δήμος Περάματος είχε Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης τον κ. Δημήτριο Πετρά. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν σχετικές πράξεις αναφορικά με την εκλογή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.


Κατόπιν της υπ’ αριθ. 18184/12459/25-09-2019 προκήρυξης του Δήμου για την εκ νέου επιλογή Συμπαραστάτη, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 02-10-2019 επίσης δεν επιτεύχθηκε η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, διότι κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΦ6ΠΩΞΔ-ΜΝΘ).


Ο Δήμος Περάματος, με την υπ' αριθ. 2260/06-02-2024 πράξη δημοσίευσε προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 9Υ8ΔΩΞΔ-Ι61). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-02-2024 δεν κατέστη δυνατή η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, διότι ο μοναδικός υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: 900ΔΩΞΔ-Γ9Ν). Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 26-02-2024, για άλλη μια φορά ο μοναδικός υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΑ5ΣΩΞΔ-3ΔΕ).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Περάματος

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 25.389  (Απογραφή 2011) | 
  • 25.628  (Απογραφή 2021)