Δήμος Σερρών

Έπειτα από δημοσίευση προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, διεξήχθη σχετική ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση της 29-01-2020. Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας η αδυναμία εκλογής συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης επειδή κανένας από τους υποψηφίους για την κάλυψη της θέσης δεν έλαβε τα τρία πέμπτα (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ2Ζ7Ω10-ΙΥΥ).


Με την υπ' αριθ. 54/2024 απόφαση ο Δήμος Σερρών ενέκρινε Σχέδιο Προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: Ψ3Μ9Ω10-ΟΛΕ), με τη σχετική προκήρυξη να δημοσιεύεται στις 27-02-2024 (ΑΔΑ: 9Κ7ΙΩ10-9ΔΚ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 06-03-2024, έπειτα από σχετική ψηφοφορία επιλέχθηκε ο κ. Χατζημιχαηλίδης Βασίλειος για την κάλυψη της θέσης του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΠΞΡΩ10-4ΟΡ), ο οποίος ωστόσο αναδείχθηκε βάσει των 2/3 επί των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι των 2/3 επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (όπως ορίζει ο νόμος), οπότε η σχετική απόφαση 76/2024 θεωρήθηκε άκυρη. Έπειτα από επαναληπτική ψηφοφορία που διεξήχθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-03-2024 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτης ο κ. Χατζημιχαηλίδης Βασίλειος συγκεντρώνοντας τα 2/3 επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΝΕΠΩ10-ΠΣ4).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 76.817  (Απογραφή 2011) | 
  • 74.004  (Απογραφή 2021)