Δήμος Σύρου - Ερμούπολης

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης συνεδρίασε στις 12-03-2015 για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ωστόσο κανένας εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΠΦΩΩΗΟ-9Η8).

Τη διαδικασία επανέλαβε στη συνεδρίαση της 22-07-2015, όπου έπειτα από μυστική ψηφοφορία επέλεξε ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης τον κ. Γρυπάρη Νικήτα του Ιωάννη, ο οποίος συγκέντρωσε την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 78Η0ΩΗΟ-ΛΧ4).

Με την υπ' αριθ. 32/2019 Απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Νικήτα Γρυπάρη από τα καθήκοντά του ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, λόγω της συμμετοχής του στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, ως υποψηφίου δημοτικού συμβούλου (ΑΔΑ: Ω0Π5ΩΗΟ-ΡΨΩ).


Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης συνεδρίασε στις 20-01-2020 για την εκ νέου πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ωστόσο κανένας εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΚ9ΙΩΗΟ-ΠΟΤ).

Τη διαδικασία επανέλαβε στη συνεδρίαση της 28-03-2022 όπου μετά από τις δύο (2) μυστικές ψηφοφορίες που διεξήχθησαν, κανένας εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΞ10ΩΗΟ-Ε0Ι).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 21.507  (Απογραφή 2011) | 
  • 21.124  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.