Δήμος Σύρου - Ερμούπολης

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης συνεδρίασε στις 12-03-2015 για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ωστόσο κανένας εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΠΦΩΩΗΟ-9Η8).

Τη διαδικασία επανέλαβε στη συνεδρίαση της 22-07-2015, όπου έπειτα από μυστική ψηφοφορία επέλεξε ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης τον κ. Γρυπάρη Νικήτα του Ιωάννη, ο οποίος συγκέντρωσε την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 78Η0ΩΗΟ-ΛΧ4).

Με την υπ' αριθ. 32/2019 Απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Νικήτα Γρυπάρη από τα καθήκοντά του ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, λόγω της συμμετοχής του στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, ως υποψηφίου δημοτικού συμβούλου (ΑΔΑ: Ω0Π5ΩΗΟ-ΡΨΩ).


Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης συνεδρίασε στις 20-01-2020 για την εκ νέου πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ωστόσο κανένας εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΚ9ΙΩΗΟ-ΠΟΤ).

Τη διαδικασία επανέλαβε στη συνεδρίαση της 28-03-2022 όπου μετά από τις δύο (2) μυστικές ψηφοφορίες που διεξήχθησαν, κανένας εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΞ10ΩΗΟ-Ε0Ι).


Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης δημοσίευσε στις 04-06-2024 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: Ψ424ΩΗΟ-Ζ5Π).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 21.507  (Απογραφή 2011) | 
  • 21.124  (Απογραφή 2021)