Δήμος Θεσσαλονίκης

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02-03-2015 την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συγκέντρωσε ο κ. Απόστολος Αγγελόπουλος, οπότε και επιλέχθηκε για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 7ΗΣ2ΩΡ5-Β2Κ).


Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-01-2020, στην επαναληπτική ψηφοφορία την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συγκέντρωσε ο κ. Καργιώτης Μάριος, οπότε και επιλέχθηκε για τη θέση του Συμπαραστάτη του ∆ημότη και της Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 6ΒΕ1ΩΡ5-ΛΚΔ).


Με την υπ' αριθ. 81/19-02-2024 απόφαση ο Δήμος Θεσσαλονίκης καθόρισε τους όρους προκήρυξης Επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 9ΒΝ1ΩΡ5-ΞΥ7), με τη σχετική προκήρυξη να δημοσιεύεται στις 22-02-2024 (ΑΔΑ: 99ΟΝΩΡ5-4ΒΔ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-02-2024 την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. συγκέντρωσε η κ. Δρίτσα Πολυξένη του Σταύρου, οπότε και επιλέχθηκε στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη (ΑΔΑ: 99ΡΔΩΡ5-85Ν).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον Ιστότοπο του Δήμου Θεσσαλονίκης

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 325.182  (Απογραφή 2011) | 
  • 319.045  (Απογραφή 2021)