Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Έπειτα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 5871/13-02-2015 προκήρυξη του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02-03-2015 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτης ο κ. Σωτήρης Ελευθερίου του Ιωάννη (ΑΔΑ: ΨΡ0ΕΩΨΖ-7ΗΟ). Στις 22-04-2019 το Δ.Σ. του Δήμου αποδέχθηκε την παραίτηση του Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: ΨΛΧΔΩΨΖ-15Ξ).


Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1627/15-01-2024 προκήρυξη ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης εκκίνησε εκ νέου τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη (ΑΔΑ: 949ΩΩΨΖ-ΗΟ2). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-01-2024 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτης ο κ. Δημήτριος Κιούκης του Ιωάννη (ΑΔΑ: ΨΡΨΛΩΨΖ-Σ8Ψ).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 48.399  (Απογραφή 2011) | 
  • 52.546  (Απογραφή 2021)