Δήμος Ανατολικής Σάμου

Με την υπ' αριθ. 42/2024 Απόφαση ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προέβη για πρώτη φορά στον καθορισμό περιεχομένου προκήρυξης για τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (ΑΔΑ: 9ΩΤ446ΜΦΟΤ-Ε9Ω), με τη σχετική προκήρυξη να δημοσιεύεται στη Δι@ύγεια στις 21-03-2024 (ΑΔΑ: 916Δ46ΜΦΟΤ-25Ψ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 03-04-2024, έπειτα από μυστική ψηφοφορία επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτρια η μοναδική υποψήφια κ. Νέλλη Πατλάκα (ΑΔΑ: 93ΠΟ46ΜΦΟΤ-ΑΔ8).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 20.513  (Απογραφή 2011) | 
  • 20.021  (Απογραφή 2021)