Δήμος Καλλιθέας

Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης από το Δήμο Καλλιθέας, είτε στον ιστότοπο του ίδιου είτε στη Δι@ύγεια, κατά τη δημοτική περίοδο 2011-2014. Ωστόσο, διαφαίνεται από δημοσιεύματα πως για τη θέση του Συμπαραστάτη είχε επιλεγεί ο κ. Γεώργιος Κομπολάκης.


Κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 62995/17-10-2014 Προκήρυξης του Δήμου Καλλιθέας για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-10-2014, την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού συμβουλίου συγκέντρωσε ο κ. Χρονόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, ο οποίος και επιλέχθηκε για τη θέση του Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: ΩΡΝ2ΩΕΚ-786).


Έπειτα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 65592/06-12-2019 Προκήρυξη για την εκ νέου επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-01-2020 δεν κατέστη δυνατή η επιλογή Συμπαραστάτη καθώς κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων (ΑΔΑ: 6Χ9ΞΩΕΚ-ΧΡ1). Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία στη σχετική συνεδρίαση στις 19-02-2020 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης ο κ. Μελιτάς Χαράλαμπος του Ιωάννου (ΑΔΑ: 60Ε5ΩΕΚ-7ΝΠ).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Καλλιθέας

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 100.641  (Απογραφή 2011) | 
  • 97.616  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.