Δήμος Καλλιθέας

Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης από το Δήμο Καλλιθέας, είτε στον ιστότοπο του ίδιου είτε στη Δι@ύγεια, κατά τη δημοτική περίοδο 2011-2014. Ωστόσο, διαφαίνεται από δημοσιεύματα πως για τη θέση του Συμπαραστάτη είχε επιλεγεί ο κ. Γεώργιος Κομπολάκης.


Κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 62995/17-10-2014 Προκήρυξης του Δήμου Καλλιθέας για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-10-2014, την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού συμβουλίου συγκέντρωσε ο κ. Χρονόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, ο οποίος και επιλέχθηκε για τη θέση του Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: ΩΡΝ2ΩΕΚ-786).


Έπειτα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 65592/06-12-2019 Προκήρυξη για την εκ νέου επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-01-2020 δεν κατέστη δυνατή η επιλογή Συμπαραστάτη καθώς κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων (ΑΔΑ: 6Χ9ΞΩΕΚ-ΧΡ1). Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία στη σχετική συνεδρίαση στις 19-02-2020 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης ο κ. Μελιτάς Χαράλαμπος του Ιωάννου (ΑΔΑ: 60Ε5ΩΕΚ-7ΝΠ).


Με την υπ' αριθ. πρωτ. 22485/10-05-2024 πράξη ο Δήμος Καλλιθέας προκήρυξε την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 96ΠΗΩΕΚ-ΦΕ7).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Καλλιθέας

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 100.641  (Απογραφή 2011) | 
  • 97.616  (Απογραφή 2021)