Δήμος Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης εκκίνησε για πρώτη φορά τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης το 2011 (αρ. προσκλήσεων 03/11 και 04/11), χωρίς να είναι σαφές το αποτέλεσμα της σχετικής προκήρυξης.


Το 2016 δημοσίευσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 55767/06-10-2016 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ωστόσο σύμφωνα με την υπ' αριθ. 905/2016 Απόφαση δεν εκλέχθηκε υποψήφιος για το αξίωμα του Συμπαραστάτη, αφού κανείς δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία. Η ψηφοφορία επαναλήφθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-01-2017, ωστόσο ούτε από αυτή προέκυψε κάποιος υποψήφιος κατά πλειοψηφία (Αρ. Απόφασης 2/2017).


Στις 17-02-2020 δημοσίευσε εκ νέου προκήρυξη για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: Ψ7Π146ΜΓΘΓ-ΧΙ6). Δεν βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της προκήρυξης.


Με την υπ' αριθ. 37/2024 Απόφαση ο Δήμος Μυτιλήνης ενέκρινε την κατάρτιση προκήρυξης για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 93ΤΒ46ΜΓΘΓ-9ΙΠ), με τη σχετική προκήρυξη να δημοσιεύεται στις 22-02-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΜΗ46ΜΓΘΓ-39Μ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-05-2024, έπειτα από μυστική ψηφοφορία εξελέγη ως Συμπαραστάτης ο κ. Πατέστος Απόστολος του Αθανασίου (ΑΔΑ: 683Ξ46ΜΓΘΓ-1ΚΜ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 57.872  (Απογραφή 2011) | 
  • 59.034  (Απογραφή 2021)