Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 4774/16-03-2011 (Αρ. Απόφασης 53/2011) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού κατόπιν ψηφοφορίας επέλεξε ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης τον κ. Βασίλειο Δρομάζο του Δημητρίου (ΑΔΑ: 4Α1ΑΩΗ8-Ξ).


Σύμφωνα με τη υπ' αριθ. 287/20-12-2019 (αριθ. πρωτ. 19393/30-12-2019) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επελέγη ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού ο κ. Βασίλειος Δρομάζος.


Στις 30-01-2024 ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού δημοσίευσε Προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΡΑΖ1ΩΗ8-ΓΑΨ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05-02-2024 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτης του Δημότη ο κ. Ηλίας Χατζής του Ευθυμίου (ΑΔΑ: ΨΙΑΛΩΗ8-Ω6Ρ).

Στοιχεία Επικοινωνίας με τον συμπαραστάτη:

Βεκιαρέλη 11, Φιλοθέη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6822217, 210 6753797

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού

 

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 26.968  (Απογραφή 2011) | 
  • 27.636  (Απογραφή 2021)