Δήμος Ζωγράφου

Έπειτα από την υπ' αριθ. 14589/23-10-2014 Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-11-2014 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτρια η κ. Σφήκα Ελένη (ΑΔΑ: 7Α3ΜΩΡΦ-Π6Θ).


Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-03-2020 αποφασίστηκε ο καθορισμός του ελάχιστου περιεχομένου της προκήρυξης για την πλήρωση θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 6Ψ4ΞΩΡΦ-ΗΦΣ). Έκτοτε δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία.


Με την υπ' αριθ. πρωτ. 10572/07-04-2024 πράξη ο Δήμος Ζωγράφου προκήρυξε την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΡΧ8ΝΩΡΦ-371).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 71.026  (Απογραφή 2011) | 
  • 69.874  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.